phrakruangputhorn>> home>> พระเครื่องยอดนิยม>> หน้าหลักพระรอด>> R001 Tue, 26.01.2010 7:32 PM

คลิกหน้าที่ผ่านมา คลิกหน้าต่อไป
 
รหัสR001 พระรอดมหาวัน ลำพูน พิมพ์ใหญ่
พระรอดมหาวัน องค์นี้มีสภาพผิวที่สะอาด มีฝ้ากรุจับเกาะอยู่
บ้างเล็กน้อย เต่ทว่าเรื่องความคมชัดลึกแล้วองค์นี้ติดชัดเจน
การยุยตัวและหดตัวมีสูงมากoptimization-world.com
ใจเย็นๆน่ะ

ประวัติพระรอดลำพูน

เป็นพระเครื่องชั้นหนึ่งในชุดเบญจภาคีของจังหวัดลำพูนและจังหวัดไกล้เคียง
ที่อยู่ในสมัยทราวดีซึ่งมีอายุนับพันปีมาแล้ว ตำนานการสร้าง ตามตำนานกล่าวว่าพระวา
สุเทพฤาษีกับพระสุกกทันตฟาษีได้สร้างเมืองหิริภุญชัยนครขึ้นแล้ว ปัจจุบันเรียกว่าเมืองลำพูน
ได้แต่งทูตให้ลงมากราบบังคมทูลอนเชิญพระนางจามเทวีราชธิดากษัตริย์แห่งเมืองละ
โว้ (ลพบุรี) ให้ขึ้นไปครองเมือง ต่อมาพระนางจามเทวีจึงได้เสด็จขึ้นไปครองเมืองหริภุชัยนคร
ตามความต้องการของฤาษีทั้งสอง ปกครองด้วยทศพิธราชธรรม ยังความผาสุขให้เกิดขึ้นแก่
อาณาประชาราษฎร์เป็นอย่างมาก เป็นที่โทมนัส ยินดีแก่พระวาสุเทพฤาษีกับพระสุกกทันตฤาษีเป็นอันมาก

ฉนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีและบุญญาธิการของพระนางจามเทวีให้ปรากฏเป็นเกียรติคุรแก่โลก
พระฤาษีทั้งสอง อันมีพระฤาษีนารอด จึงได้พร้อมใจกันสร้างพระพุทธปฏิมากรรมขนาดเล็กๆ
ขึ้นถวายพระนางจามเทวี ด้วยการประจุด้วยอำนาจพุทธมนต์และญาณสมาบัติ ๘ (วิชาแปดประการ)
ที่ตนได้บำเพ็ญสำเร็จมา และเพื่อเป็นการสืบทอดพระศาสนาให้เจริญยิ่งต่อไป
เพื่อหิตานุหิตประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังในภายภาคหน้าอีกด้วย

สถานที่พบพระรอดลำพูน
ในปี .พ.ศ.๒๔๙๘ได้มีการปฏิสังขรกุฏิเจ้าอาวาสวัดมหาวันจากการขุดดินเพื่อลงรากฐานการสร้าง
ก็ได้พบพระรอดเป็นจำนวนมาก๔ึงสองร้อยกว่าองค์ และในปีต่อๆมาก็มมีผู้ค้นพบพระรอดในกรุ
วัดมหาวันอีกจำนวนหนึ่ง แต่ต่อมาระยะหลังจากนั้นพระรอดกรุวัดมหาวันแทบจะไม่มีเหลืออยู่อีกเลย

ลักษณะเนื้อ, พิมพ์,
พระรอดมีลักษณะเป็นเนื้อดินผสมผงเกษรดอกไม้ว่านฯ ปนอยู่ด้วยหลายอย่างประปรายอยู่ทั่วไป
เนื่อแกร่งและมีน้ำหนักพอสมควรมีคราบกรุดินสนิมเกาะติดแน่นมากๆ
ยึดติดแน่นในบางองค์ ส่วนพิมพ์นั้นแบ่งออกได้ ๕ พิมพ์ด้วยกันคือ
๑. พิมพ์ต้อ ๒. พิมพ์ก้นตัด ๓. พิมพ์ตื้น ๔. พิมพ์ก้นแมลงสาบ ๕. พิมพ์ก้นพับ"ปัจบันเป็นพิมพ์ใหญ่"

สีของพระรอด
นั้นมีอยู่ ๕ สีด้วยกัน ๑. พระรอดสีขาว ๒. พระรอดสีเขียว ๓. พระรอดสีเหลือง ๔. พระรอดสีแดง
๕. พระรอดสีดำ

พุทธลักษณะ
มีดังต่อไปนี้ คือ เป็นพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งในซุ้มปกโพธิ์ บัลลังก์ ๓ ชั้น มีทั้งพระพักตร์กลม
พระพักตร์รูปไข่ สามเเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม ด้านหลังมีลายนิ้วมือ มีทั้งหลังแอ่น หลังเว้า หลังเต่า
หลังนูน ขนาดเล็ก กว้าง ๑ ซ.ม. สูง ๒ ซ.ม.
ขนาดใหญ่กว้าง ๑.๕ซ.ม. สูง ๓ ซ.ม.

สีและพระพุทธคุณ
พระรอดสีขาว มีอนุภาพในด้านก่อให้เกิดความรักงเมตตา. และแคล้วคลาด
พระรอดสีเขียว มีคุณานุภาพ ในการเดินป่า ป้องกันภูตผีปีศาจ และสัตว์ร้าย
พระรอดสีเหลือง มีคุณานุภาพในทางเมตตามหานิยม (ใทางค้าขายดี)
พระรอดสีดำ มีคุณานุภาพ ในทางคงกระพันชาตรี พระรอดสีแดง คุณานุภาพ
เมตตามหานิยม ในการป้องกันผู้ร้ายดีนักแล

"พระรอดของแท้จะต้องเก่า แกร่ง แข็งกว่าหิน และต้องมีน้ำหนัก" และนอกจากพระรอดแล้วก็ยังมีพระเครื่อง
สกุลลำพูนอีกมากมายหลายแบบหลายอย่างด้วยกัน
ลำพูนจึงเป้นจังหวัดหนึ่งที่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดพระพุทธปฏิมากร
อันล้ำค่าที่สุด และเป้นศิลปที่สวยงามจัดอยู่ในยุคทราวดีทั้งสิ้นอาทิเช่น

พระเปิม ขุดได้ที่วัดดอนแก้ว พระบาง กรุวัดดอนแก้ว พระเปือย พระกวาง ขุดได้ที่วัดมหาวัน
พระเลี่ยง ขุดได้ที่วัดประตูลี้ พระเลี่ยงหลวง พระสาม ขุดได้ที่วัดดอนแก้ว
พระรบ, พระสิบแปด, พระคง, และยังมีพระอื่นๆ อีกมากฯ ที่ไม่ได้กล่าวถึง


สนใจส่งรูปภาพและรายละเอียดร่วมประมูล หรือส่งข้อมูลทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่อง คลิกเข้าไปที่
rotananta@phrakruangputhorn.com หรือโทร.0-2881-2102, 0-1499-3812
index I home I คณะผู้จัดทำ I พระเครื่องยอดนิยม I พระใหม่มาแรง I ประมูลพระเครื่อง I ข้อมูลพระเครื่อง I ประสบการณ์พระเครื่อง I
hdmi cable